Styrelsen

alex.stor-2021@vrg.se

Ordförande

Alexander Storgårds

mati.holm-2021@vrg.se

Vice Ordförande

Matilda Holmberg

samu.beit-2022@vrg.se

Skattmästare

Samuel Beitner

hild.joha-2021@vrg.se

Utskottsansvarig

Hilda Johansson

jone.huss-2021@vrg.se

Administratör

Jones Hussain

ange.chen-2021@vrg.se

Kommittéansvarig

Angela Chen

ella.hamm-2021@vrg.se

Projektansvarig

Ella Hammer

elle.wide-2022@vrg.se

Styrelsesuppleant

Ellen Widén

Utskotten

Profilbild

Kommunikationsutskottet

Ordförande: Amanda Cai

Profilbild

Finansiella Utskottet

Ordförande: Avelina Blanca Yorleth Coronado

Profilbild

Idrottsutskottet

Ordförande: Leo Lööke

Profilbild

Traditionsutskottet

Ordförande: Maja Lapidus Martinez-Conde

Profilbild

Påverkansutskottet

Ordförande: Max Granath

Profilbild

Sociala Utskottet

Ordförande: Phoenicia Salén

Profilbild

Miljöutskottet

Ordförande: Hedda Grön

Profilbild

Studentutskottet

Ordförande: Elin Sun Cao